Buckets

Buckets laten toe om

Zich in bepaalde domeinen te specialiseren

Het kennisniveau van collega's/medewerkers af te stemmen

Over een gepersonaliseerd portfolio te beschikken

Zich in bepaalde domeinen te specialiseren

Het kennisniveau van collega's/medewerkers af te stemmen

Over een gepersonaliseerd portfolio te beschikken